Lægning af terrassefliser

lægning af fliseterrasse

lægning af stenterrasse

fliselægning

brolæggerNår der skal anlægges en terrasse skal arbejdet planlægges godt. Først skal der være styr på hvor terrassen skal være og hvor stor den skal være. Det hele kan tegnes op på papir til at starte med og når der er styr på tegningerne vil det være en god idé at prøve at afmærke terrassen i haven med pæle.

Først når pælene er sat op i haven kan man danne sig et godt overblik og sikre sig at det der er tegnet på papiret også er det rigtige.

Hvis der er noget der skal justeres er det nemt at gøre nu og når pælene først står rigtigt er det blevet tid til det fysiske arbejde.

Underlaget

Først skal alt muldjord graves væk så man kommer ned til et bæredygtigt lag. Der skal som regel minimum graves 35 cm under endeligt niveau.

Det første der skal fyldes op med er bundsikringsgrus som sikrer en god dræning af terrassen samt modvirker at fugt kan trække op.

Bundsikringen skal opbygges med et lille fald på ca. 3-4% væk fra huset. Bundsikringslaget skal være på ca. 15 cm og består typisk af vasket sand.

Har det været nødvendigt at grave mere end 35 cm jord af skal bundsikringslaget forøges tilsvarende. Der bruges en pladevibrator til at stampe bundsikringsgruset sammen for hvor 15 cm.

På bundsikringslaget lægges nu bærelaget bestående af stabilgrus. Laget af stabilgrus skal være ca. 12 cm og dette skal også komprimeres med pladevibratoren. Bærelaget skal have samme fald som bundsikringen og det er vigtigt at laget er meget tæt på helt plant så der er lige meget afretningsgrus under hele terrassen.

Det kan derfor være nødvendigt at rive bærelaget og køre en tur mere med pladevibratoren.

Nu skal afretningsgruset fordeles i ca. 3-4 cm tykkelse. Benyt igen pladevibrator inden der skal trækkes af for at opnå en plan overflade.

Der kan bruges gamle vandrør til at trække af på. Spænd første snore ud så der kan måles afstand fra snor til toppen af vandrøret for at sikre det rette fald.

Vandrørende hjælpes ned i den korrekte dybde. Benyt ikke en hammer da denne vil bøje røret og dermed gøre det ubrugeligt til at trække sand af efter.

Når der er trukket af skal rillerne efter vandrørene dækkes til og så er det tid til at lægge fliser eller belægningssten

Lægning af fliserne

Der skal ikke anvendes ukrudtsdug, fibertexdug eller lignende mellem læggegrus og fliser. Dugen vil ikke modvirke ukrudt nedefra da der lige er opbygget et tykt lag sand og grus som nok skal holde ukrudtsfrø væk. Derudover vil der til sidst når pladevibratoren kører over belægningen skulle presses noget af læggesandet op i fugerne. Når der er dug mellem belægningen og sandet vil dette ikke kunne ske og derfor mister belægningen noget af den styrke som ellers skulle have været.

Ønskes der en kantsikring laves denne som det første inden resten af terrassen anlægges.

Fliserne lægges forsigtigt ned så de ikke skubber sandet væk. Hold flisen ind mod den foregående for at opnå støtte hele vejen ned til sandet.

Sørg for at der er plads til fugesand mellem fliserne og fyld løbende fugerne med fugesand mens fliserne lægges.

Når terrassen er færdiganlagt fejes fugesandet ned i fugerne og overskydende fugesand fejes væk. Pladevibratoren kører over terrassen og presser fliserne ned på plads. Dette vil ofte give plads til mere fugesand og derfor fordeles der igen fugesand på terrassen som igen fejes ned i fugerne.

Der er brugt følgende gør-det-selv guide som kilde til denne beskrivelse: Anlæg en stabil terrasse.

Copyright © 2014 fliseterasse.dk | Theme by: Eventa